Gabinet weterynaryjny WetMonka koncentruje się na kompletnej opiece zwierzęcia tj. badaniu klinicznym, szczegółowej diagnostyce krwi, usg, rtg, przeprowadzaniu szczepień, profilaktyce chorób stomatologicznych oraz edukacji właścicieli w zakresie zapobiegania i rozpoznawania chorób.